Aluevaalit-22

Olen ehdolla aluevaaleissa.

Haluan osaltani olla varmistamassa, että lapsen neuvolantäti pysyy samana, hammaslääkäriin pääsee ja päihdekatkaisu toimii. Haluan, että isovanhemmat saavat turvallisen vanhuuden ja lopulta rauhallisen kuoleman. Haluan varmistaa, että hoitoon pääsee silloin, kun hoitoa tarvitaan. Haluan, että terveyskeskuksessa on tarpeeksi lääkäreitä, hoitajia ja sosiaalityöntekijöitä ja haluan, että he saavat tehdä työtään ammattietiikkansa mukaisesti.

Resurssit ovat rajalliset, mutta hoidon keskittämisellä, työhyvinvointiin panostamalla ja saumattomalla yhteistyöllä yksityisen palvelutarjoajan kanssa rahat saadaan riittämään niin, että peruspalvelut pystytään järjestämään. Henkilökunnan jatkuva kouluttautuminen, digitalisaatio, automatisointi ja hoitojen tutkittu kustannusvaikuttavuus takaavat resurssien järkevän kohdentumisen.

Hyvinvointialueet muodostuvat pääosin nykyisen maakuntajaon pohjalta, mutta Uudenmaan maakunnassa hyvinvointialueita on neljä. Hyvinvointialueilla on itsehallinto ja ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto. Aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelujen järjestämisestä vuodesta 2023 alkaen. Jäsenet ja varajäsenet aluevaltuustoon valitaan tammikuussa järjestettävillä aluevaaleilla. Äänestäjät äänestävät oman hyvinvointialueensa ehdokkaita ja tulos lasketaan hyvinvointialuekohtaisesti. (lähde:valtioneuvosto)

Ennakkoäänestysaika on kotimaassa 12.-18.1.2022. Äänestyspäivä 23.1.2022.