BLOGI

Valtuuston kyselytunti

”Oulun hyvinvointikertomuksen mukaan päihteet, mielenterveysongelmat ja lihavuus kuormittavat kaupunkilaistemme hyvinvointia. Vähenevä hyvinvointi lisää palveluiden käytön tarvetta, sairastamista, rikollisuutta, työttömyyttä ja kuolleisuutta. Laaja-alainen hyvinvointiin panostaminenon sekä inhimillisesti että taloudellisesti järkevää toimintaa. Vaikka sosiaali-ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi siirtyvät hyvinvointialueelle, ne kaikkein tärkeimmät hyvinvointipalvelut eli sairauksia ennaltaehkäisevät ja hyvinvointia tukevat palvelut jatkavat toimintaansa Oulussa. Oikein toteutetulla kaupunkisuunnittelulla, avoimella […]

Ensimmäinen vuosi poliitikkona ohi!

Niin se on vaan jo vuosi vaaleista hurahtanut! On ollut mukavaa, haastavaa, turhauttavaa, palkitsevaa ja erityisesti todella opettavaista. Olen kokenut itseni tervetulleeksi sekä oman kokoomusryhmän että muun kaupunginvaltuustoporukan ja viranhaltijoiden puolesta. Kukaan ei ole häirinnyt seksuaalisesti ja sanomisianikin on vähäteltykin vain kerran. Päätöksiä on tehty laidasta laitaan ja monenlaiseen juttuun on saanut perehtyä. Päällimmäisenä mieleen […]

Oulun hyvinvointikertomus

Oulun kaupungin hyvinvointikertomuksen mukaan vuosina 2017-2021 oululaisten lasten ja nuorten hyvinvointi, terveys, elämäntavat ja kasvuympäristön turvallisuus on usean mittarin  mukaan hyvällä tasolla, mutta psyykkisen hyvinvoinnin heikentymiseen tulee kiinnittää huomioita. Työikäisten oululaisten koettu hyvinvointi on pääsääntöisesti hyvällä tasolla, mutta elintapoihin,  erityisesti alkoholin liikakäyttöön ja lihavuuden lisääntymiseen tulee kiinnittää huomiota. Ikäihmisten  koettu  hyvinvointi  on  osin  heikentynyt ja  onnelliseksi itsensä kokeneiden ikäihmisten osuus on merkittävästi laskenut. Elintavat ovat heikentyneet: […]

Yhdenvertaiset mielenterveyspalvelut

Aluevaltuusolle esiteltiin organisaaatio- eli toiminnanjohtamisesitys, jossa psykiaria olisi osa perhepalveluita. Valmisteltu pohjaesitys on hyvä – etenkin sosiaalipalveluiden ja lastensuojelun näkökulmasta. Oulun seudulla tehdyn kyselytutkimuksen mukaan lastensuojelulaitosten työntekijät kokevat, että lastensuojelulaitoksiin sijoitettujen lasten ja nuorten pääsy psykiatrisiin palveluihin on haasteellista. Toisaalta on yhtä tärkeää huomata, että myös työikäisten ja ikäihmisten pääsy psykiatrisiin palveluihin on hyvin haasteellista. […]

Lataa…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.